Księga intencji

Pokój, pokój, pokój

Módlmy się o pokój pomiędzy Rosją i Ukrainą
O pokój na świecie
O pokój w naszej Ojczyźnie
Dorota