Księga intencji

Prośba

Proszę o łaskę nawrócenia dla Zuzanny i Rafała oraz o łaskę uwolnienia Rafała od nałogu alkoholowego.