Księga intencji

Prośba o łaskę

Przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli proszę o łaskę bardzo dobrej opieki ludzi i Matki Bożej dla mojej rodziny, moich najbliższych; o bardzo dobrych lekarzy, o pomoc finansową, o wysłuchanie moich codziennych intencji o nawrócenie grzeszników w mojej rodzinie i znajomych oraz za dusze w czyśćcu cierpiące z mojej rodziny, znajomych i innych osób potrzebujących modlitwy.