Księga intencji

Prośba o łaskę przemiany

Za przyczyną św. Andrzeja Boboli proszę o łaskę przemiany, wyzwolenia, uwolnienia, pokój, pojednanie, przebaczenie, zgodę, ducha ewangelii effatha dla pewnego Bractwa Kapłańskiego które popadło w schizmę i przeistoczyło się w mroczną sektę, by ta bolesna, krwawiąca i zropiała rana rozłamu w sercu Kościoła została uleczona, oczyszczona mocą imion Jezus i Maryja.  Klara