Księga intencji

Prośba o modlitwę

Proszę…za przyczyną Świętego Andrzeja Boboli o łaskę nawrócenia…o pokonanie egoizmu, pychy, o łaskę wytrwałej pracy nad własnymi wadami i słabościami.
Święty Andrzeju…
Módl się za mną…ufam w Twoje wstawiennictwo…