Księga intencji

Prośba o modlitwę

Proszę Cię Święty Andrzeju o Twoje wstawiennictwo za naszym Proboszczem, który ciężko zachorował. Jeśli jest to wola Boża, uproś Mu dobre rokowania…
Święty Andrzeju!
Módl się za całą naszą Parafię..