Księga intencji

Prośba o modlitwę

Dziękuję za otrzymane łaski i proszę o Boże Miłosierdzie dla dzieci i rodziny. Zbigniew