Księga intencji

Prośba o modlitwę

Święty Andrzeju Bobolo, proszę o wstawiennictwo w następujących intencjach: o światło wiary dla duchowieństwa,  za kapłanów przeżywających kryzys wiary, o cud przemiany ducha narodu polskiego , o pokój w naszym kraju i na Ukrainie, o opamiętanie się opozycji i innych środowisk i zaprzestanie skłócania narodu – o przemianę serca i głębokie nawrócenie dla polityków, o miłość, o mądrość Bożą, o Dary Ducha Świętego dla rządzących przy podejmowaniu decyzji. Święty Andrzeju, stań w obronie naszej Ojczyzny przed atakami złego ducha oraz uproś złamanie mocy złego ducha imperialnych zapędów Rosji. O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Marii, Amelii, Anny, Anieli, Henryka i Piotra.