Księga intencji

Prośba o modlitwę

Proszę o modlitwę za Łukasza, o łaskę uzdrowienia z nerwicy lękowej i stanów depresyjnych oraz nowe życie w Chrystusie.