Księga intencji

Prośba o modlitwę

Święty Andrzeju, proszę o Twoja opiekę nad moją rodziną, o łaskę przebaczenia między moimi dziećmi Tomkiem Michałem i Maćkiem, proszę aby sobie przebaczyli i zaczęli ze sobą rozmawiać.