Księga intencji

Prośba o modlitwę

Święty Andrzeju, proszę o Twoje wstawiennictwo za mężem Ryszardem o łaskę nawrócenia trzeźwości i abstynencji o przemianę jego zachowania o łagodność.