Księga intencji

Prośba o modlitwę w intencji Dorotki

Święty Andrzeju Bobolo, przez Twoje wstawiennictwo pokornie prosimy naszego Pana, Jezusa Chrystusa,

o łaskę uzdrowienia Dorotki z choroby nowotworowej. Małgosia i Zbyszek