Księga intencji

Prośba o nawrócenie

Proszę św. Andrzeja o nawrócenie Mamy Martyny i spożytkowanie jej siły i wiedzy w dobrych celach i działaniach.