Księga intencji

Prośba o opiekę

Proszę Ciebie wielki święty Andrzeju Bobolo, od Boga Miłości nam dany o ochronę mojego domu i ziemi i o unieważnienie planów moich wrogów, o ochronę dla mnie i światło w tych sprawach. Daj mi zdrowie i potrzebne siły i łaski. Niech wieczny i Kochany Ojciec w Niebie źródła życia i Miłości błogosławi mi i strzeże jako własności swojej. Dziękuję Ci, wieczny Boże i Wam Wszyscy Świeci w Niebie. I tobie, wielki Święty Andrzeju dany nam na te czasy. Jan