Księga intencji

Prośba o wsatwiennictwo

Błagam Cię św. Andrzeju, wstawiaj się do Pana o moje uzdrowienie i zdolność do pracy. Magda