Księga intencji

Prośba o wstawiennictwo

Święty Andrzeju Bobolo! Wspieraj mnie i moją rodzinę swym orędownictwem, szczególnie proszę o uzdrowienie z choroby alkoholowej mojego męża Mariusza i opiekę nad naszymi dziećmi. Abym przez cierpliwą modlitwę znalazła pokój w bliskości Jezusa, a z Jego pomocą wytrwała aż do rozwiązania trudności ku chwale Boga Ojca, który z Synem i Duchem Świętym panuje na wieki wieków. Amen.