Księga intencji

Prośba o wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli

Patronie Polski proszę o nawrócenie do Boga serc Polaków, ochronę Polski przed niebezpieczeństwem i jedność narodu w wierze i wspólnej modlitwie o pokój.