Księga intencji

Prośba o wstawiennictwo

Proszę o wygranie sprawy przed sądem,  o powrót do pracy i polepszenie beznadziejnej sytuacji materialnej.

Ela