Księga intencji

Prośba o zbawienie dla mojej rodziny

Św. Andrzeju Bobolo proszę Cię o łaskę modlitwy dla mojej rodziny, żeby moja rodzina gorliwie i dużo modliła się na różańcu i koronce. Żebyśmy wszyscy zostali zbawieni. Proszę o zbawienie dla sąsiadów, dalszej rodziny i wszystkich znajomych. Katarzyna