Księga intencji

Prośby do świętego Andrzeja Boboli

Święty Andrzeju, błagam o Twoje wstawiennictwo, o pomoc i opiekę, o ochronę dla Joanny I Łukasza. Ochraniaj ich i oręduj za nimi! Wypraszaj potrzebne łaski i obfite Boże błogosławieństwo. Święty Andrzeju, bardzo proszę także o Twoje orędownictwo, pomoc i ochronę dla moich córek, o potrzebne zdrowie, łaski, o dobrych mężów oraz dobre, szczęśliwe i trwałe sakramentalne rodziny, o obfite Boże błogosławieństwo
Proszę także o Twoja pomoc opiekę i ochronę dla mnie oraz we wszystkich naszych sprawach. Oręduj za nami i błogosław nam.