Księga intencji

Proszę o łaskę uwolnienia syna

Proszę o łaskę uwolnienia syna Macieja od złości nieprzebaczenia i zazdrości. Proszę, aby zaczął rozmawiać ze swoim bratem Michałem. Proszę o łaskę czystości i żeby noce zaczął spędzać w domu. Maria