Księga intencji

Proszę o łaskę uzdrowienia z raka krwi

Proszę za przyczyną Św. Andrzeja Boboli o łaskę uzdrowienia z białaczki naszego taty, Andrzeja. Córka Anna.