Księga intencji

Proszę o łaskę wiary i nawrócenia

Proszę o łaskę wiary i nawrócenia dla męża i siebie, a także o opiekę i pokój dla Rosji i całego świata. Błagam o przebaczenie win naszych i naszych przodków, dziękuję za duchownych i przyjaciół Boga. Spraw Chryste bym mogła przylgnąć do Ciebie!