Księga intencji

Proszę o łaski dla córki Doroty

Proszę, aby Jezus dotknął i uzdrowił moja córkę Dorotę z wpływów demonicznych, żeby nawiązała i zapragnęła relacji z mama, żeby Boj błogosławił jej we właściwych wyborach, żeby spotkała właściwego mężczyznę na męża.