Księga intencji

Proszę o modlitwę

Proszę o modlitwę za uratowanie małżeństwa Karola i Agnieszki, o ich powrót do siebie i odnowienie miłości, dobroci i wierności.