Księga intencji

Proszę o modlitwę

Proszę o modlitwę przebłagania za grzechy moje i mojej rodziny.
O łaskę pokoju ducha, zdrowia psychicznego i fizycznego dla mnie i rodziny.