Księga intencji

Proszę o modlitwę

Proszę o modlitwę: o uwolnienie duchowe od wszelkich więzów ze złem, uzdrowienie duszy od środka i napełnienie Duchem Świętym – za mnie, za mojego ojca Zygmunta, za Alicję Gaładyk, za Urszulę Wechenberger oraz za moje dzieci chrzestne Wiesława, Małgorzatę i Piotra. Daria