Księga intencji

Proszę o modlitwę uwolnienia

Proszę o modlitwę uwalniającą od bardzo brutalnego traktowania mnie w pracy przez dyrektorów i wicedyrektorów, od zachowań, które stanowią zagrożenie dla życia ludzkiego, ingerowanie w spraw mojej rodziny, stosowanie metod “magicznych”. Niech Jezus opamięta tych ludzi. Proszę także o przetrwanie, pokorę i miłość do wrogów.