Księga intencji

Proszę o nawrócenie rodziny

Św. Andrzeju Bobolo proszę, żeby moja rodzina gorliwie i dużo modliła się na różańcu. Żeby Matka Boża była czczona w naszej rodzinie. Proszę żeby moja rodzina miała dobrze ukształtowane sumienia oraz poznanie swoich grzechów. Proszę o łaskę dobrej spowiedzi dla nas. Żebyśmy wszyscy zostali zbawieni.