Księga intencji

Proszę o pomoc finansową dla Piotra

Św. Andrzeju proszę Cię o pomoc finansową dla Piotra żeby Piotr otrzymał wsparcie finansowe, żeby miał środki finansowe na budowę domu. Św. Andrzeju proszę Cię o pomoc w przyznaniu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na komisji lekarskiej w Powiatowym centrum orzekania o niepełnosprawności dla Piotra.