Księga intencji

Proszę o ratunek, uzdrowienie i odnowienie związku

Proszę o ratunek, uzdrowienie i odnowienie związku i rozpalenie miłości między Pawłem i Larą Sylvią, żeby Paweł znalazł miłość w swoim sercu do Lary Sylvii, odnowił kontakt i wrócił do Lary Sylvii jak najszybciej, oby w grudniu 2023. Proszę, żeby Paweł zawarł sakrament małżeństwa z Lara Sylvią w 2024, żeby Paweł został mężem Lary Sylvii jak najszybciej w 2024. Proszę o cud małżeństwa i dar macierzyństwa dla Lary Sylvii.