Księga intencji

Proszę o wstawiennictwo św. Andrzeja

Proszę o modlitwę i wstawiennictwo św. Andrzeja w intencji naszej rodziny, nawrócenie dzieci , wnuków i Freda. Powrót do zdrowia Blanki i pomocy w  rozwiązaniu moich zawiłych problemów życiowych.