Księga intencji

Proszę świętego Andrzeja o łaskę Chrztu świętego dla mojej wnuczki Zuzi , o nawrócenie dla jej rodziców i mądrość w postępowaniu.

Proszę o poznanie woli Bożej dla mnie , o uzdrowienie dla Konrada i Macieja, o zdrowie dla Haliny, o nawrócenie dla rodziny męża oraz o światło Boże dla mojej strony rodzonej , o pracę i Boże błogosławieństwo dla mnie i mojej rodziny. Modlę się też za cierpiące dzieci na świecie, za dusze w czyśćcu cierpiące, za moje małżeństwo, aby była w nim miłość, aby Pan Bóg zaleczył rany moich dzieci, za chrześniaków, moich braci, za dzieci zagrożone zabiciem, za ludzi, którym obiecałam modlitwę, za ludzi, na których miałam zły wpływ, o uwolnienie ich od wszelkiego zła dla nich, dla mnie i rodziny mojej. Proszę, żeby Pan Bóg wszechmogący pobłogosławił moją drogę i dał mi łaski , które straciłam przez brak odpowiedzenia na nie i brak mądrości.