Księga intencji

Proszę za mamę

Proszę Dobrego Boga przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli o pojednanie w rodzinie, ojczyźnie, wzajemną prawdziwą miłość, nawrócenie oraz wytrwałość w dobrym aż do śmierci.