Artykuły

Relikwie św. Andrzeja u przeworskich Bernardynów – Szymon Wilk

17 lipca 2021 r. uroczyście introdukowano relikwie św. Andrzeja Boboli do kościoła pw. św. Barbary (OO. Bernardynów) w Przeworsku. Fragment ciała świętego męczennika sprowadzono do klasztornej świątyni z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Gotycki zespół klasztorny Zakonu Braci Mniejszych w Przeworsku wzniesiono w latach 1461-1489 i wkrótce włączono w system obronny miasta. Klasztor odgrywał ważną rolę w zakonnych strukturach – działał tu nowicjat (XVI w.) i studium teologii moralnej (XVII w.), a w 1608 r. przeworscy bernardyni dali początek klasztornej wspólnocie w Leżajsku. Zakonnicy prowadzili bogatą działalność duszpasterską, opiekując się tercjarstwem i bractwami oraz szerząc kulty pątniczo-wotywne. Konwent szczęśliwie uniknął kasaty przez Austriaków, a odrodzenie związane jest z osobą gwardiana o. Felicjana Fierka OFM    (schyłek XIX w.).

W okresie II wojny światowej zakonnicy zaangażowali się w działalność patriotyczno-oświatową, od 1971 r. przy klasztorze funkcjonuje duszpasterstwo parafialne.

W głównym ołtarzu znajduje się XVII-wieczny, cudowny obraz Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia, koronowany 8 września 2019 r. Kultem otacza się tu także św. Antoniego z Padwy, ogłoszonego w 2016 r. patronem miasta Przeworska.

Święty Andrzej Bobola odbiera cześć jako patron Akcji Katolickiej na terenie archidiecezji przemyskiej. Aby uczcić 10-lecia funkcjonowania oddziału tego stowarzyszenia przy kościele przeworskich Bernardynów, jego członkowie zapragnęli sprowadzić relikwie opiekuna do swej parafialnej świątyni. W lutym 2020 r. zwrócono się w tej sprawie do ojców jezuitów z Warszawy, przy tej okazji powołując się na wydarzenie z 1820 r., kiedy to przeworscy bernardyni przyjęli pod swój dach na kilkanaście miesięcy grupę jezuitów–wygnańców z terenu zaboru rosyjskiego. W klasztorze zamieszkało wówczas kilkunastu kleryków z o. Józefem Perkowskim SJ na czele. Kustosz Narodowego Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, o. Waldemar Borzyszkowski SJ z radością przychylił się do prośby. 17 czerwca 2020 r. w warszawskim kościele Towarzystwa Jezusowego przy ul. Rakowieckiej, przedstawiciele Oddziału Akcji Katolickiej w towarzystwie o. Ezechiela Lasoty OFM, ówczesnego wikariusza parafii pw. św. Barbary w Przeworsku, otrzymali niewielki fragment kości męczennika.

Pandemia wymusiła przesunięcie o kilkanaście miesięcy uroczystości wprowadzenia relikwii. Msza święta z tej okazji odbyła się 17 lipca 2021 r. o godz. 18:00. Na zaproszenie o. Erwina Ceklarza OFM, gwardiana i proboszcza, liturgii przewodniczył ks. prał. Józef Niżnik, asystent diecezjalny stowarzyszenia i kustosz sanktuarium w Strachocinie. Pochodzący z pobliskiej Świętoniowej kapłan wygłosił również okolicznościową homilię. W wydarzeniu wzięli udział: Danuta Figiela – prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Stanisław Mrugała – delegat do Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej oraz prezesi i członkowie stowarzyszenia z miasta i okolicy. Pamiątką tego dnia będzie, obok relikwiarza, czerwony ornat w typie skrzypcowym i stuła – dekorowane wizerunkami św. Andrzeja Boboli, a ufundowane przez miejscowy oddział AK.

Związki świętego jezuity z Przeworskiem są tym głębsze, że na czele komitetu organizującego powrót jego ciała do Ojczyzny, po kanonizacji w 1938 r. stał książę Andrzej Lubomirski (1862-1953), ordynat przeworski i właściciel miejscowego pałacu. Zachowała się znamienna fotografia przedstawiająca przeworskiego arystokratę, odzianego w strój polski (oryginalny, XVII-wieczny żupan), towarzyszącego trumnie z relikwiami Boboli przed jezuickim kościołem Il Gesu w Rzymie.

Święty Andrzej Bobola dołącza do grona świętych i błogosławionych, których relikwie są czczone w przeworskim kościele OO. Bernardynów – m. in. Barbary z Nikomedii, Franciszka z Asyżu, Antoniego z Padwy, Szymona z Lipnicy, Jana z Dukli, Klary z Asyżu czy Anieli Salawy. Szczególne miejsce wśród nich zajmuje ciało św. Klemensa, męczennika z pierwszych wieków chrześcijaństwa, pochodzące z bernardyńskiego klasztoru w Krystynopolu