Księga intencji

Serdecznie proszę o modlitwę

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli o łaskę skruchy, dobrej spowiedzi, o wiarę i pojednanie z Panem Bogiem dla Anny. Proszę o łaskę uwolnienia od złych duchów i nieprzebaczenia;  o pomoc z nieba, rozwiązanie sprawy dotyczącej małżeństwa i o światło Ducha Świętego. Pragnę oddać się cała Maryi. Proszę też  o łaskę nawrócenia dla moich dzieci i Roberta, o to by nasza rodzina zaczęła czcić Najświętszą Pannę Maryję. Oddaję też w tej modlitwie całe moje życie Maryi i mieszkanie, wszystko co posiadam i najbliższych. Proszę by Mateńka nas prowadziła do Pana Jezusa. Proszę też o łaskę odnalezienia kapłana egzorcysty, jeśli Pan Bóg zechce za wstawiennictwem Św. Andrzeja Boboli.
Jezu, Synu Dawida, ulituj się nade mną i moją rodziną. Bóg zapłać