Księga intencji

Św. Andrzeju, uproś nam u Boga…

Święty Andrzeju, dziękując za dotychczas wyproszone łaski, proszę Ciebie o uzdolnienia i siły niezbędne dla uratowania mojej rodziny. Święty Andrzeju módl się za Martą, Konradem i Kornelią. Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga.