Księga intencji

Świadectwo

Andrzej Bobola pomógł mi w załamaniu psychicznym, trudnych sprawach zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, w pracy zawodowej i w nawróceniu.