Księga intencji

Święty Andrzeju Bobolo, proszę uproś mi u Boga łaski

Święty Andrzeju Bobolo proszę uproś mi u Boga łaski: cierpliwości do ludzi, mnie samego i trudnych spraw, które mogą nadejść; spokoju ducha w życiu codziennym i zawodowym, abym nie wątpił i się nie poddawał, siły wewnętrznej bym sam w sobie odnajdywał potrzebną moc, abym w znoszeniu wszelkich przeciwności był wytrwały, odnalezienia wewnętrznej motywacji do działania, umiejętności wyznaczania granic wobec innych ludzi, łatwości w uczeniu się, odbudowania osobistych i ważnych dla mnie relacji z bliskimi.