Aktualności

Sympozjum naukowe “Św. Andrzej Bobola a tożsamość narodowa Polaków”

 

W dniach 5-6 listopada 2021 roku Parafia św. Andrzeja Boboli w Lublinie

oraz Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

zorganizowały Sympozjum naukowe “Św. Andrzej Bobola a tożsamość narodowa Polaków”.

Relacja z Sympozjum znajduje się na stronie  https://bobola.pl/sympozjum

 

 

PROGRAM

PANEL 1:

5 listopada 2021 r.

14.00 – 14.15 Powitanie gości

14.15 – 14.45  Rzeczpospolita XVII w.  – rektor WSSP prof. dr hab. Witold Kłaczewski

14.45 -15.15   Czarna i biała legenda jezuitów w literaturze i kulturze polskiej – dr Tadeusz Piersiak

PANEL 2:

5 listopada 2021 r.

16.15 – 16.45  Inspirująca rola św. Andrzeja Boboli w kształtowaniu charakteru i samowychowaniu – dr Zbigniew Barciński

16.45 – 17.15  Św. Andrzej Bobola świętym na każdy dzień – dr hab. prof. KUL Dorota Kornas-Biela

PANEL 3:

6 listopada 2021 r.

14.15 -14.45   Św. Andrzej Bobola a religijność Polaków XX/XXI wieku – prof. dr hab. Janusz Wrona

14.45 -15.15   Św. Andrzej Bobola: EGO SUM SODALIS MARIANUS, Czesław Ryszka

15.15 -15.45   Św. Andrzej Bobola we współczesnej hagiografii – dr hab. prof. KUL Małgorzata Nowak-Barcińska

PANEL 4:
6 listopada 2021 r.

16.15 -16.45   Dojrzewanie do świętości św. Andrzeja Boboli. Refleksje psychologiczne – prof. dr hab. Adam Biela

16.45 – 17.15  Nasz Patron – św. Andrzej Bobola – prof. dr hab. Władysława Bryła

 

WYDARZENIA OTWARTE (BEZ WEJŚCIÓWEK):

5 listopada 2021 r.

18.00 – 19.00 Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Adama Baba

19.00 – 19.30  Koncert organowy „Św. Andrzej Bobola – nasz Patron”

6 listopada 2021 r.

18.00 – 19.00  Msza św. – przewodniczy ks. prałat Józef Niżnik – proboszcz ze Strachociny

19.00 – 19.30 – Spotkanie z ks. prałatem Józefem Niżnikiem