Księga intencji

Proszę o uzdrowienie finansów

Święty Ojcze Bobolo, proszę o uzdrowienie moich finansów. Za dużo kar finansowych, które nie są sprawiedliwe w wydawnictwie. Pomóż z młodym kierownikiem, który nie widzi prawdy i swoich wad. Ratuj premie najlepszych konsultantów. Czuwaj nad sprawiedliwością.