Księga intencji

W intencji dobrej spowiedzi

Proszę za przyczyną Św. Andrzeja Boboli o modlitwę za nas przystępujących do Sakramentu Spowiedzi Świętej oraz za wszystkich, którzy zamierzają przystąpić do Sakramentu Spowiedzi Świętej a także za tych, którzy z różnych przyczyn nie przystępują do Tronu Miłosierdzia Bożego. Abyśmy wszyscy dostąpili Łaski Dobrej Spowiedzi. Amen.