Księga intencji

W intencji lekarki

Święty Andrzeju Bobolo tak bardzo mi pomogłeś, za co dziękuję z całego serca, teraz proszę w pokorze otocz opieką moją lekarkę Annę, przywróć jej radość z pracy, nadzieję i światło w życiu.