Księga intencji

W intencji nawrócenia

Święty Andrzeju Bobolo zawierzam Ci moją córkę Ewelinę i syna Jędrzeja. Uproś im łaskę szczerego żalu za grzechy i nawrócenia, aby odzyskawszy żywą wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego nie zginęli na życie wieczne. Amen