Księga intencji

W intencji wyborów

O zesłanie Ducha Świętego na naród polski, o wybór władzy w Polsce z woli Boga Ojca. Michał