Księga intencji

W intencji zdrowia

Proszę o zdrowie dla moich rodziców i pozytywne rozpatrzenie sprawy sądowej. Odejście od wszelkiego zła i poczucie stabilności finansowej. Proszę o modlitwę za nas i w sprawach Panu Bogu wiadomych.