Księga intencji

W intencji zmarłej córki

Święty Andrzeju Bobolo, bardzo Cię proszę o wstawiennictwo za moją zmarłą córkę Annę, aby Pan darował jej wszelkie przewinienia i obdarzał ją miłością przebaczającą i przemieniającą, na wzór Chrystusa. Uwolnij ją od wszystkiego, co jest przyczyną jej czyśćca. Pozwól jej jak najszybciej osiągnąć pełnię życia. Elżbieta