Księga intencji

W sprawie przyznania renty dla Piotra

Panie Boże, proszę żeby nikt nie składał odwołania od decyzji orzecznika ZUS w sprawie przyznania renty dla Piotra żeby prezes ZUS zatwierdził rentę Piotrowi na 2 lata żeby Piotr był na rencie.