Księga intencji

Wsparcie w modlitwie

Szczęść Boże,
bardzo proszę o wsparcie modlitewne w intencji:
Panie, zawierzam Ci moje więzienie, błagam Cię, uwolnij mnie! Zerwij kajdany zła, na które się otwarłam, a które się o mnie cały czas upomina! Chroń mnie, broń mnie, ratuj mnie! Proszę także o pokorę i cierpliwość w udrękach.
Bóg zapłać!