Księga intencji

Za dusze w czyśćcu

Za dusze w czyśćcu cierpiące, aby oglądały Boga twarzą w twarz w pełni chwały i radości. Błagam również o zdrowie dla naszego syna Mateusza.